Sunday, June 21, 2009

KONSEP PENTADBIRAN KERAJAAN

Tujuan utama sesuatu organisasi pentadbiran adalah;
a. mencapai objektif kerajaan yang ditetapkan
b. Membahagikan tugas-tugas pentadbiran kerajaan agar dapat dijalankan dengan
cekap dan berkesan
c. Melalui penyelarasan dapat mengelakkan pertindihan kerja.
d. Bidang kuasa pejabat-pejabat pentadbiran mudah dikawal dan elakkan
penyalahgunaan kuasa.

Organisasi kerajaan bersifat birokrasi kerana;
a. Adanya pembahagian dan pengkhususan kerja.
b. Adanya hiraki atau lapisan kuasa yang bertingkat-tingkat.
c. Mempunyai peraturan-peraturan serta prosedur-prosedur tertentu supaya sesuatu
urusan itu lebih sistematik dan telus.
d. Kakitangan kerajaan yang dilatik secara tetap serta berpencen bagi mengisi
jawatan-jawatan dalam kerajaan.

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP