Sunday, June 21, 2009

KANDUNGAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Perlembagaan Persekutuan terdiri daripada 15 bahagian yang mengandungi 183 Perkara seperti dalam jadual berikut;

BAHAGIAN

BUTIR-BUTIR

PERKARA

1

Negeri-negeri, Agama, dan Undang-undang Persekutuan

1-4

2

Kebebasan Asasi

5-13

3

Kewarganegaraan

14-31

4

Persekutuan

32-69

5

Negeri-negeri

70-72

6

Perhubungan antara Persekutuan dengan Negeri-negeri

73-95E

7

Peruntukan-peruntukan Kewangan 96-112E

8

Pilihan Raya

121-131A

9

Kehakiman

121-131A

10
Perkhidmatan Awam
142-148
11
Kuasa-kuasa Khas Menentang Perbuatan Subversif dan Kuasa-Kuasa Darurat
149-151
12
Am dan Pelbagai
152-160
12A
Perlindungan Tambahan bagi Negeri-negeri Sabah dan Sarawak
161-161H
13
Peruntukan Sementara dan Peralihan
162-180
14
Perkecualian bagi kedaulatan Raja-raja dan Sebagainya
181
15
Prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja
182-183

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP