Sunday, June 21, 2009

SISTEM KERAJAAN

KERAJAAN PERSEKUTUAN

Merupakan gabungan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri
Kerajaan pusat tidak mempunyai kuasa mutlak
Kedua-dua kerajaan mempunyai kuasa mutlak dalam bidang-bidang tertentu dan berkongsi dalam sesetengah bidang.
Kerajaan persekutuan mempunyai kuasa sepenuhnya dalam hal ehwal hubungan luar dan hal-ehwal umum.
Kerajaan negeri berkuasa mutlak dalam bidang-bidang tertentu. Umpamanya; tanah, hutan, dan pentadbiran negeri.
Tiada unsur penindasan antara kedua-dua kerajaan.
Contoh; Amerika Syarikat, Brazil, Australia, India dan Malaysia.

KERAJAAN KESATUAN

Gabungan beberapa buah kejaan negeri dengan kerajaan pusat.
Kerajaan pusat mempunyai kuasa pemerintahan
Kerajaan puat boleh membatalkan undang-undang yang diluluskan oleh kerajaan negeri.
Contoh negara; Britain, New Zealand, Peranchis, Denmark dan Indonesia


KERAJAAN KONFEDERASI

Sistem pemerintahan yang memberikan kebanyakan kuasa kepada kerajaan negeri.
Oleh itu kerajaan pusat memp
unyai kuas yang terhad.
Kerajaan pusat kurang berfungsi kerana banyak kuasanya disekat oleh kerajaan negeri.
Persefahaman antara kerajaan negeri dan pusat dibuat melalui perjanjian yang longgar.
Contoh kerajaan konfederasi ialah Konfederasi Jerman (1867-1871).
Kini kerajaan kofederasi tidak wujud lagi.

Perbezaan antara Kerajaan Persekutuan, Kesatuan dan Kofederasi

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP